Είδη μουσικής που οδήγησαν στη JAzz

Ragtime (1880-αρχές 1900) Γύρω στα 1890 εμφανίζεται ένα είδος μουσικής που ονομάζεται «ράγκταϊμ» (ragtime). Βασιζόταν στις πιανιστικές φόρμες του 19ου αι., φιλτραρισμένες μέσα από τον [...]