Χωρίς εικόνα

Χαλκοσωλήνες

Στο εργαστήριο της Υδραυλικής, οι μαθητές αφού εξοικειωθούν με τις σωλήνες κα τα εξαρτήματα του χαλκού και του σιδήρου, τότε εφαρμόζουν τις γνώσεις τους πάνω [...]