Συμβουλές από τους μαθητές της Α” Γυμνασίου για τον σχολικό εκφοβισμό

Οι μαθητές της Α” Γυμνασίου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού δημοσίευσαν τις συμβουλές τους προς τους μαθητές που υπόκεινται οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού αλλά και προς τους μαθητές- θύτες και προς τους μαθητές- παρατηρητές. «Ανέβασαν» τις απόψεις τους στο παρακάτω padlet:

https://padlet.com/3gymkast/bullying-u2zozcm5u6syl30n

Bulling-768x340


			

Σχολιάστε