Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών- Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

Από το πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών ο υποψήφιος μπορεί  να επιλέξει  το τμήμα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Βόλο .Το Τμήμα [...]