Στήλη: ΑνέκδοταΑνέκδοτα

– Λοιπόν Τοτό, σε τι καταλήγει ο ακουστικός πόρος; – Στο τύμπανο κυρία – Και μετά το τύμπανο τι υπάρχει;

Top