Καταγραφή

Pixel Art

Οι μαθητές μας,  δημιούργησαν Ψηφιακή Τέχνη-Pixel Art  με την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel.  Χρησιμοποίησαν τη «Μορφοποίηση υπό όρους», σχημάτισαν Emoticons κατανοώντας τη λειτουργία της ψηφιακής εικόνας που αποτελείται από pixel, ο…
Καταγραφή2

13ο Διαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Συνεχίστε την ανάγνωση →