Εκπαιδευτικά παιχνίδια για τη Νεοελληνική Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου

1η ενότητα

Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή τους

Τα είδη των προτάσεων ως προς το περιεχόμενό τους

2η ενότητα

Χαρακτηριστικά προφορικού και γραπτού λόγου

Δομή παραγράφου

3η ενότητα

Περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία

4η ενότητα

Ονοματική ή ρηματική φράση

Επιθετικός προσδιορισμός

Τονισμός ουσιαστικών 

Κλίση επιθέτων (1)

Κλίση επιθέτων (2)

Το επίθετο πολύς-πολλή-πολύ και το επίρρημα πολύ 

Παραγωγή και σύνθεση

5η ενότητα

Χρόνοι ρημάτων

Συζυγίες ρημάτων

Τάξεις β” συζυγίας ρημάτων

Διαθέσεις ρημάτων

Φωνές ρημάτων

Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο 

Ποιόν ενέργειας ρημάτων

Συνδετικά ρήματα

6η ενότητα

Υποκείμενο – Αντικείμενο – Κατηγορούμενο

Παράθεση – Επεξήγηση

Γενική προσδιοριστική

Παράγωγα ουσιαστικά

7η ενότητα

Οριστικό ή αόριστο άρθρο

Οριστικό άρθρο ή προσωπική αντωνυμία

8η ενότητα

Παρατακτική σύνδεση ή ασύνδετο σχήμα

9η ενότητα

Ο συνταγματικός και ο παραδειγματικός άξονας

10η ενότητα

Παρατακτική ή υποτακτική σύνδεση προτάσεων

Σημεία στίξης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ
Περί ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 344 Άρθρα
Ονομάζομαι Ουρανία Τσούτση, είμαι Φιλόλογος και Διευθύντρια στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεσοβουνίων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης