Εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλες τις ενότητες της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

1η ενότητα

Παρατακτικός ή υποτακτικός σύνδεσμος; 

Να αναγνωρίσετε το είδος του συνδέσμου 

Βρες τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων

Βρες το είδος της παρατακτικής σύνδεσης

 

2η ενότητα 

Η δευτερεύουσα πρόταση είναι ονοματική ή επιρρηματική;

Ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές προτάσεις 

Βρες τη συντακτική λειτουργία των ειδικών προτάσεων 

Βρες τη συντακτική λειτουργία των βουλητικών προτάσεων 

Βρες τη συντακτική λειτουργία των ενδοιαστικών προτάσεων

 

3η ενότητα  

Ευθύς ή πλάγιος λόγος;

Η πλάγια ερωτηματική πρόταση είναι ολικής ή μερικής άγνοιας;

Βρες τη συντακτική λειτουργία των πλάγιων ερωτηματικών προτάσεων 

Μετάτρεψε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο λόγο και το αντίστροφο

Κυριολεξία ή μεταφορά;

 

4η ενότητα   

Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι ονοματική ή επιρρηματική;

Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι περιοριστική ή μη περιοριστική;

Βρες το είδος των αναφορικών προτάσεων

Βρες τη συντακτική λειτουργία των αναφορικών προτάσεων

Ταίριαξε τα ταυτόσημα

Είναι συνώνυμα ή αντώνυμα;

 

5η ενότητα   

Αιτιολογικές ή τελικές προτάσεις;

Ομόηχα ή παρώνυμα;

Παράγωγα ή σύνθετα;

 

6η ενότητα   

Χρονικές ή υποθετικές προτάσεις; 

Τι δηλώνει η χρονική πρόταση; 

Τι δηλώνει ο υποθετικός λόγος;  

Ταίριαξε το υπερώνυμο με το υπώνυμό του 

Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα με τον σωστό ορισμό 

 

7η ενότητα   

Αποτελεσματικές ή εναντιωματικές προτάσεις;

Επαναληπτικό κουίζ για τις δευτερεύουσες προτάσεις

Ξεχώρισε τη μετωνυμία από τη μεταφορά

 

8η ενότητα   

Τι δηλώνουν τα παρακάτω μόρια;

Βρες το σχήμα λόγου

Είναι σωστά τοποθετημένα τα σημεία στίξης;

 

Πηγή: https://e-didaskalia.blogspot.com/2023/08/glossa-g.html

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ
Περί ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 331 Άρθρα
Ονομάζομαι Ουρανία Τσούτση, είμαι Φιλόλογος και Διευθύντρια στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεσοβουνίων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης