Δίχως εικόνα

Διαδικτυακές συναντήσεις.

0

Σήμερα συναντηθήκαμε μέσω διαδικτύου με τα παιδιά του όμορων νηπιαγωγείων και ανταλλάξαμε ευχές για τα Χριστούγεννα και τραγουδήσαμε όλοι μαζί τα κάλαντα και τον αγαπημένο [...]

Δίχως εικόνα

ETWINNING

0

Σήμερα δεχτήκαμε κάρτες από τρία διαφορετικά σχολεία από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιταλία, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής καρτών για τα Χριστούγεννα.