Είδη οικογενειών

Στη σημερινή κοινωνία, διακρίνονται 4 είδη οικογενειών. Τα είδη οικογενειών είναι οι εξής: Πυρηνική οικογένεια: Δημιουργείται με το γάμο και αποτελείται από τους συζύγους μόνο ή [...]