ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι (μαθητές ή απόφοιτοι) μπορούν  να προμηθεύονται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή τους είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό τους.

Σε πρόσφατη ενημέρωση που αναρτήθηκε στο σύστημα myschool οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν ότι: «Οι αιτήσεις/δηλώσεις των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι διαθέσιμες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επεργαστείτε τα στοιχεία αίτησης Μαθητή – Τελειόφοιτου Λυκείου, μετά την παραλαβή της αίτησης, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Ενημέρωση στοιχείων Μαθητή» που βρίσκεται κεντρικά στην καρτέλα «Γενικά Στοιχεία» της αίτησης-δήλωσης του Μαθητή».

Οι υποψήφιοι, αφού προμηθευτούν την αίτηση-δήλωση, θα πρέπει να τη συμπληρώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και να προσέρχονται στα Λύκειά τους, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης