Χριστούγεννα

Τι είναι τα Χριστούγεννα;

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου απάντησαν :

Word Art(3)

Σχολιάστε