Δίχως εικόνα

D Class – Lesson 3

0

D Class – Lesson 3 (What do you like doing?)           Για να δείτε και να πάρετε το μάθημα μας κάντε [...]

Δίχως εικόνα

D Class – Lesson 2

0

D Class – Lesson 2 (Present Simple & Sports)           Για να δείτε και να πάρετε το μάθημα μας κάντε κλικ [...]