Οδηγίες χρήσης για την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me

Οδηγίες χρήσης για την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me

Η e-me σχεδιάστηκε ως εκπαιδευτική πλατφόρμα που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/μαθήτριες και όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η e-me θέλει τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά και με σημαντικό ρόλο σε όλες τις δραστηριότητες και ευκαιρίες που δίνει η πλατφόρμα.

Αυτή η σχεδιαστική αρχή βασίζεται στην πεποίθηση ότι για να αξιοποιηθεί μια πλατφόρμα σε ευρεία κλίμακα θα πρέπει να την υιοθετήσουν πρώτα οι μαθητές/τριες και να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους εντός και εκτός σχολείου.

Η παιδαγωγική σχεδίαση της e-me δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, εξωστρέφειας, διαχείρισης αλλαγών, ηγεσίας, καινοτομίας, ευελιξίας, κ.λπ. (ήπιες δεξιότητες), καθώς και η καλλιέργεια και διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων (attitudes).

Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα e-me χρειάζεστε τους κωδικούς σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Μόλις μπείτε στην πλατφόρμα με τους κωδικούς σας κάντε αναζήτηση στις δημόσιες κυψέλες με τη φράση «Our English Class». Βρείτε την κυψέλη της τάξης σας και κάντε αίτηση συμμετοχής για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των μαθημάτων μας στον τοίχο της κυψέλης σας.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης