Χωρίς εικόνα

τα πεντόβολα

Τα πεντόβολα, πεντάλιθα / πεντέλιθα (αρχαία ελληνική), πεντεγούλια, αλεκατρίδες (Δυτική Κρήτη), αλεκαφίδες, πετράδια είναι ένα ομαδικό  με τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Παίζεται σε επίπεδη επιφάνεια  από δύο ή περισσότερους παίκτες που ο καθένας χρησιμοποιεί πέντε βώλους, πετραδάκια [...]