Τα 3 βήματα

Τα 3 βήματα είναι ένα ομαδικό παιχνίδι για παιδιά Δ,  Ε και ΣΤ δημοτικού το οποίο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με την [...]