Στήλη: Παιδιά του κόσμου

Η Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία

Υπάρχουν πολλές παιδικές ασθένειες! Άλλες σοβαρές και άλλες περαστικές. Κατά την άποψη μου η σοβαρότερη από όλες είναι ο καρκίνος.

Top