Θετική Ψυχολογία

Η Θετική Ψυχολογία είναι ένας νέος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος επικεντρώνεται στην βίωση της υποκειμενικής εμπειρίας και στις προσωπικές ερμηνείες που δίνει το άτομο [...]

resilience

Η ψυχική ανθεκτικότητα

Με την έννοια «ψυχική ανθεκτικότητα» αναφερόμαστε στην ικανότητα ενός ατόμου να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις και να βγει πιο δυνατό μέσα από αυτές. Το ψυχικά ανθεκτικό [...]