Ένας ξεχωριστός χιονάνθρωπος

Κάθε φορά η ενασχόληση με τη ρομποτική είναι και μία διαφορετική πρόκληση για την ομάδα μας. Έτσι και η τελευταία μας δραστηριότητα έκρυβε μια χριστουγεννιάτικη [...]

Χωρίς εικόνα

Τι είναι η εκπαίδευση STEM

Το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ to 2001 και αναφερόταν στον ολοκληρωμένο και ενοποιημένο σχεδιασμό της διδασκαλίας των επιμέρους τομέων του σε όλες [...]