Στήλη 'Μαθητικά χρόνια του παππού και της γιαγιάς'

Συνέντευξη από τον παππού ή τη γιαγιά

Συνέντευξη γιαγιάς/παππού Σημείωση: Οι απαντήσεις του παππού και της γιαγιάς είναι ίδιες εκτός από μια αλλαγή στην ερώτηση 2  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ […]

συνέχεια »

Πώς περνούσες γιαγιά στο σχολείο σου;

Ένα από τα θέματα, με τα οποία ασχοληθήκαμε στο παρόν τεύχος ήταν τα μαθητικά χρόνια του παππού και της γιαγιάς. […]

συνέχεια »
Top