Επίσκεψη στο οχυρό Ρούπελ!

ΑΠΟ: ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - Ιουν• 10•18

Με την τάξη μου επισκεφθήκαμε το οχυρό Ρούπελ που βρίσκεται στον Στρυμόνα κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία. Το Ρούπελ είναι το μεγαλύτερο από τα 21 οχυρά που βρίσκονται εκεί. Το Ρούπελ είναι υπόγειο και ενώνεται με τα άλλα οχυρά. Έχει πολλούς διαδρόμους που έχουν εξαερισμούς. Εκεί έχει λουτρά, γραφεία, ιατρείο, χειρουργείο, θαλάμους ανάρρωσης, τραπεζαρίες και κουζίνα, θαλάμους ύπνου. Επίσης, υπάρχει πολυβολείο και παρατηρητήριο. Αξίζει να το επισκεφθείτε για να μάθετε πολλά χρήσιμα πράγματα.

κξ

10 Δ.Σ. Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης

Σχολιάστε

Top