Ρίγανη

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της ρίγανης Οι θεραπευτικές ιδιότητες της ρίγανης Σύμφωνα με τον Ζωναρά (12ος αι.), η λέξη ορίγανος είναι σύνθετη και αποτελείται από τις [...]