ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ Μετάβαση στο scratch.mit.edu