Στήλη: Γενικά

Το σύμπαν

Το σύμπαν

Το σύμπαν είναι μαγικό, είναι απέραντο. Ας το ανακαλύψουμε. https://padlet.com/nenadic_ivana007/r1dmhntk12nq Μετάβαση στο sway.office.com.

Στο σχολείο μας

Φέτος στο σχολείο μας, ξεκινήσανε πολλές δράσεις. Από τον σύλλογο γονέων συγκεντρώνονται βιβλία για την δανειστική βιβλιοθήκη. Οι δάσκαλοι ζωγραφίσαν

Φθινόπωρο στην πόλη

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για ανανέωση. Εξάλλου, όλοι μας το έχουμε συνδυάσει με μια νέα αρχή. Την αρχή

tes

tes

sdsfaf

Αναλυτικότερα στατιστικά

Αναλυτικότερα στατιστικά

Σύνολο λογαριασμών μελών ΠΣΔ: 284.259 Επίσημοι λογαριασμοί μονάδων: 15.199 Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Δημόσια): 10.077 Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Ιδιωτικά): 654 Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Δημόσια): 3.653 Σχολικές

ΠΣΔ 2

ΠΣΔ 2

Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδέονται περισσότερα από 10.000 σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία εξυπηρετούν μια κοινότητα: 1.350.000 μαθητών 160.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της διοίκησης

Top