ΠΣΔ 2

ΠΣΔ 2

Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδέονται περισσότερα από 10.000 σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία εξυπηρετούν μια κοινότητα: 1.350.000 μαθητών 160.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της διοίκησης

Αναλυτικότερα στατιστικά

Αναλυτικότερα στατιστικά

Σύνολο λογαριασμών μελών ΠΣΔ: 284.259 Επίσημοι λογαριασμοί μονάδων: 15.199 Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Δημόσια): 10.077 Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Ιδιωτικά): 654 Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Δημόσια): 3.653 Σχολικές

Top