Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση

βελτίωση και την ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η ΤΝ μπορεί να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: [...]