Περιεχόμενα

0

Αντί προλόγου… Οι δρόμοι της Κανήθου διηγούνται την Ιστορία τους Λίγη από την Ιστορία του τόπου μας… Επανάσταση και Φιλέλληνες Οι μαθητές μας γράφουν για την Επανάσταση Οι μαθητές μας ζωγραφίζουν για την Επανάσταση Ενδυμασία ….

Αντί προλόγου…

0

  Κάθε φορά που τιμάμε τις κορυφαίες στιγμές και τα ηρωϊκά πρόσωπα της Ιστορίας, επιβεβαιώνουμε τη συνεχή παρουσία του παρελθόντος στο παρόν μας, το αναζωογονούμε με το νόημά του και βαθαίνουμε την ιστορική μας συνείδηση. ….