Περιεχόμενα

0

Αντί προλόγου… Οι δρόμοι της Κανήθου διηγούνται την Ιστορία τους Λίγη από την Ιστορία του τόπου μας… Επανάσταση και Φιλέλληνες Οι μαθητές μας γράφουν για την Επανάσταση Οι μαθητές μας ζωγραφίζουν για την Επανάσταση Ενδυμασία ….