ΑΡΧΙΚΗ

Οι μαθητές του τμήματος Δ2 μέσα από τις δραστηριότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων και των eTwinning προγραμμάτων μας θα σας ενημερώνουν με τα άρθρα τους για την αξία του νερού στη ζωή μας και τις καθημερινές ενέργειες εξοικονόμησης νερού, που πρέπει να υιοθετήσουμε και οφείλουμε να τις μετατρέψουμε από συνήθειες σε στάση ζωής!

Μείνετε συντονισμένοι ….

Trough their activities of our eTwinning programs, the students of D2 class will keep you informed about the value of water in our life and how to make water saving habits a lifelong habit!

Stay tuned…

water reporter