ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεν...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο Επιχει...

ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» / (Σχολικό Έτος 2017-18)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική […]

Top