ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1 ) Γεννιέται ψηλό  και πεθαίνει χαμηλό .Τι είναι ;

Απάντηση: Το κερί

2) Την ημέρα στολισμένο και την νύχτα φορτωμένο. Τι είναι ;

Απάντηση : Το κρεβάτι

3) Όταν πλυθώ , λερώνεται .Τι είναι;

Απάντηση: Το νερό