Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου

Διάφοροι κατάλογοι Θαυμάτων του Κόσμου έχουν συνταχθεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με σκοπό την καταγραφή των θεαματικότερων φυσικών θαυμάτων και ανθρωπογενών κατασκευών.

Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου είναι ο πρώτος γνωστός κατάλογος με τα πιο αξιόλογα δημιουργήματα της κλασικής αρχαιότητας˙ βασίστηκε σε δημοφιλείς οδηγούς μεταξύ των Αρχαίων Ελλήνων περιηγητών και περιλαμβάνει μόνον έργα γύρω από τα παράλια της Μεσογείου. Ο αριθμός επτά επιλέχθηκε διότι συμβόλιζε για τους Έλληνες την τελειότητα και την αφθονία, καθώς και διότι προκύπτει αν στους πέντε πλανήτες που γνώριζαν οι αρχαίοι προστεθεί η σελήνη και ο ήλιος.[1] Έχουν συνταχθεί πολυάριθμοι τέτοιοι κατάλογοι.

Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου

Ο ιστορικός Ηρόδοτος (περ. 484 π.Χ. – 425 π.Χ./410 π.Χ.), και ο μελετητής Καλλίμαχος από την Κυρήνη (310 π.Χ. – 240 π.Χ.) δημιούργησαν στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας πρώιμους καταλόγους επτά θαυμάτων. Τα γραπτά τους δεν υπάρχουν σήμερα, παρά μόνο σε αναφορές.

Τα κλασικά επτά θαύματα ήταν:

• Η Πυραμίδα του Χέοπα

• Ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο

Το μόνο θαύμα του αρχαίου κόσμου, που επιβιώνει σήμερα είναι η Πυραμίδα του Χέοπα.