ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ: ΟΣΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

radio

ΤΟΥ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Tι είναι ο ραδιοερασιτεχνισμός;

Ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια ενασχόληση,  ένα χόμπι με την τέχνη και την τεχνική των ραδιοεπικοινωνιών, η οποία έχει σκοπό την αυτοδιδασκαλία, τη δημιουργία φιλίας και την κοινωνική προσφορά με πολλούς τρόπους. Οι ραδιοερασιτέχνες, όπως ονομάζονται τα άτομα που ασχολούνται με τη δραστηριότητα αυτή, χρησιμοποιούν εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνιών, τους πομποδέκτες, για να επικοινωνήσουν με άλλους ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Η επικοινωνία δεν επιτυγχάνεται μόνο με την φωνή αλλά και με σήματα morse καθώς και με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

era
Οι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να επικοινωνήσουν με όλο τον κόσμο οι ραδιοερασιτέχνες δεν κάνουν μεταδόσεις όπως αυτές του ραδιοφώνου Επίσης δεν σχετίζονται με το πειρατικό ραδιοφώνου όπως πολλοί πιστεύουν ο ραδιοερασιτέχνης, δεν έχει κάποια σχέση με τις δυνατότητες του χρήστη, αφού οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πολλές γνώσεις πάνω στο θέμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας ένας από αυτούς είναι οι επαναλήπτες βοηθούν την επικοινωνία στα VHF και UHF όπου είναι απαραίτητη η οπτική επαφή ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. Οι επαναλήπτες τοποθετούνται σε κάποιο βουνό ή υψηλό κτήριο, κάνουν λήψη σε μια συχνότητα και αναμεταδίδουν ό,τι λαμβάνουν σε μία κοντινή συχνότητα Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αυξηθεί η εμβέλεια της επικοινωνίας. Σε όλες τις χώρες οι ραδιοερασιτέχνες απαιτείται να κατέχουν ραδιοερασιτεχνική άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι ραδιοερασιτεχνικές άδειες δεν δίνονται απλά με την καταβολή ενός παράβολου, αλλά μετά από επιτυχή γραπτή και προφορική εξέταση πάνω σε θέματα πομπών, δεκτών, ραδιοκυμάτων, νομοθεσίας, ασφάλειας χειριστή κ.ά.

Σχολιάστε

Top