Έρευνα στους μαθητές του σχολείου μας για τη στάση τους απέναντι σε άτομα με αναπηρία

Τρία ερωτηματολόγια δημιούργησαν οι μαθητές της Ε” τάξης στο μάθημα των Αγγλικών για να διερευνήσουν τις συμπεριφορές τους απέναντι σε άτομα με με κινητικές δυσκολίες και σε κωφά άτομα.

How supportive you are to people with disabilities

 1. When you see a person with mobility limitation you stare at him?

a)      often                                     b) sometimes                                    c) never

 1. When you see a person in a wheelchair trying to move ,   you   go and help him without asking.

a)      always                                  b) never                                               c) often

 1. When you see a person in a wheelchair you want to know about his disability and go and ask?

a)      often                                     b) sometimes                                    c) rarely

 1. You go and touch his walking device or any other helping device he has?

a)      never                                    b) rarely                                               c) usually

 1. You talk to a person in a wheelchair, bending your body towards his level.

a)      sometimes                         b) usually                                             c) rarely

 1. Do you treat him as if he is very brave?

a)      usually                                  b) sometimes                                    c) never

 1. Are you sure about how to help a person with disability?

a)      often                                     b) sometimes                                    c) rarely

 1. You see a person in a wheelchair. You pay attention not to get in his way.

a)      sometimes                         b) usually                                             c) always

 

 

 

Evelina, Christina, Elpida, Elpida, Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score

1 a.2 b.1 c.3
2 a.1 b.3 c.2
3 a.1 b.2 c.3
4 a.3 b.2 c.1
5 a.2 b.3 c.1
6 a.1 b.2 c.3
7 a.3 b.2 c.1
8 a.1 b.2 c.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How supportive you are to people with disabilities

 1. You speak loudly to a deaf person.

a)      always                                  b) sometimes                                    c) rarely

 1. You use baby talk when you speak to a deaf person.

b)      sometimes                         b) rarely                                                c) often

 1. I behave to deaf person in the same way I do, to people who can hear.

a)    always                                  b) usually                                          c) sometimes

 

 1. I think that people who are deaf can’t talk.

 

a)      always                                  b) sometimes                                    c) rarely

 1. I feel sorry for people who can’t hear.

a)      usually                                  b) sometimes                                    c) never

 1. I ask deaf people “Oh, what is this behind your ear?”

a)      sometimes                         b) never                                               c) rarely

 1. Deaf people are annoyed to be treated as disabled.

a)      usually                                  b) rarely                                               c) sometimes

 1. I believe that deaf people don’t have friends.

a)      sometimes                         b) often                                               c) rarely

 

 

George, Manos, Socrates, Antony, Dimitris

 

 

 

 

 

 

 

Score

1 a.1 b.2 c.3
2 a.2 b.3 c.1
3 a.3 b.2 c.1
4 a.1 b.3 c.2
5 a.1 b.2 c.3
6 a.2 b.3 c.1
7 a.3 b.1 c.2
8 a.2 b.1 c.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How supportive you are to people with disabilities

 1. When you see a person in a wheelchair, you move him without asking?

a)      sometimes                         b) never                                               c) usually

 1. When you meet a person with disability you ask him about it?

a)      usually                                  b) sometimes                                    c) never

 1. I believe that a person in a wheelchair must stay at home because it is dangerous to move outside.

a)      often                                     b) never                                               c) sometimes

 1. I park my car in front of a ramp.

a)      usually                                  b) sometimes                                    c) never

 1. I think that people in   wheelchairs can easily move outdoors.

a)      rarely                                    b) sometimes                                    c) always

 1. I make fun of people with a disability.

a)      never                                   b) sometimes                                    c) rarely

 1. I ask people in wheelchairs what caused their disability.

a)      sometimes                         b) often                                               c) never

 1. I feel sorry for a person in a wheelchair.

a)      sometimes                         b) often                                               c) always

 

Helen, Eva, Thekla, Gabriella, Marilia

 

 

 

 

 

 

 

Score

1 a.2 b.3 c.1
2 a.1 b.2 c.3
3 a.1 b.3 c.2
4 a.1 b.2 c.3
5 a.3 b.2 c.1
6 a.3 b.1 c.2
7 a.2 b.1 c.3
8 a.3 b.2 c.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How supportive you are to people with disabilities

 1. How often do you use baby talk to people who are blind?

a)      always                                  b) usually                             c) never

 1. Do you include a blind person in your conversations?

a)      sometimes                         b) always                             c) often

 1. Do you help a blind person without asking?

a)      sometimes                         b) rarely                               c) never

 1. Do you tap or touch a blind person you don’t know?

a) never                                       b) rarely                               c) sometimes

 1. Do you leave a blind person to touch you, in order to lead him somewhere?

a)      always                                  b) never                               c) often

 1. If you are in a group with a blind person, do you talk to him?

a) often                                         b) sometimes                    c) rarely

 1. Do you stare at a blind person?

a)      sometimes                         b) usually                             c) never

 1. Do you ask a blind person about his disability?

a) never                                       b) sometimes                    c) rarely

 

Miranda, Mary, Ellie, katerina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score

1 a.1 b.2 c.3
2 a.1 b.3 c.2
3 a.1 b.2 c.3
4 a.3 b.1 c.2
5 a.3 b.1 c.2
6 a.3 b.2 c.1
7 a.2 b.1 c.3
8 a.3 b.2 c.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How supportive you are to people with disabilities

 1. I see a blind person at a supermarket. I’ m trying to help.

a)      often                                     b) rarely                                               c) never

 1. “…Wow! The dog next to the blind man is so cute. I’  ll go to play and talk to it.”

a)      sometimes                           b) never                               c) usually

 1. This blind man is standing next to the traffic light. I rush to help without asking.

a)      often                                     b) sometimes                    c) rarely

 1. When I see a blind person  getting on my way, I step aside.

a)      always                                  b) usually                             c) sometimes

 1. If I see a blind person, I feel sorry for him.

a)       usually                                   b) sometimes                    c) never

 1. I show respect to a blind person by not  making faces.

b)      always                                  b) usually                             c) sometimes

 1. I speak directly to a blind person, not ignoring him.

a)      rarely                                       b) often                                               c) always

 1. I tell a blind person “Oh, you are so brave going out and not staying at home”

a)      sometimes                           b) never                               c) usually

 

Lukas, Konstantinos, Argiris, John, Konstantinos,Andreas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score

1 a.3 b.2 c.1
2 a.2 b.3 c.1
3 a.1 b.2 c.3
4 a.3 b.2 c.1
5 a.1 b.2 c.3
6 a.3 b.2 c.1
7 a.1 b.2 c.3
8 a.2 b.3 c.1

 

Results

24-19 You are fantastic! You know how to support and help a person with a disability without embarrassing or suppressing him.
18-10 You are quite good but even though you try a lot, you sometimes exaggerate. You have to control your enthusiasm.
9-1 You should try harder. You don’t know how to support people with disabilities. But keep in mind that you can do better.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης