Χωρίς εικόνα

ΤΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Μάρκετινγκ και η Επιχειρησιακή Επικοινωνία αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις αγορές (δηλ. καταναλωτές, αγοραστές, πελάτες, άλλες επιχειρήσεις, εξαγωγές) [...]

Χωρίς εικόνα

»Το επάγγελμα του γιατρού»

Το επάγγελμα του γιατρού είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα και το άτομο πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να περάσει στο πανεπιστήμιο και [...]

contact-ilc-for-custom-plastic-sheets-301x301-dab

Επάγγελμα: προγραμματιστής

Επάγγελμα: προγραμματιστής Ο Προγραμματιστής H/Y σχεδιάζει προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μετατρέπει τη λύση του αναλυτή σε λεπτομερή λογικά διαγράμματα και κωδικοποιεί τα προγράμματα στην επιλεγμένη γλώσσα [...]