Στήλη: Γιορτές των βυζαντινών

Οι γιορτές και η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο

Οι  Βυζαντινοί  είχαν  πολλές γιορτές  οικογενειακές,δημόσιες,θρησκευτικές αλλά  και γενέθλια  ,επετείους  και  σημαντικά  κρατικά  γεγονότα  ,πρόσφεραν  αφορμές  για  γλέντι. Τιμούσαν  ιδιαίτερα  τους

Top