Βασικές έννοιες στον προγραμματισμό

Τι είναι ο προγραμματισμός στους ΗΥ;
Το σύνολο των οδηγιών που ακολουθούμε για να συντάξουμε ένα πρόγραμμα για την πραγματοποίηση εργασιών ή και για την επίλυση ενός προβλήματος.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο του προγράμματος για να επαληθευθεί η ακρίβειά του και την δημιουργία των εντολών με τις οποίες ο υπολογιστής θα εκτελέσει τις διεργασίες που καθορίζονται στις προδιαγραφές του προγράμματος.

Τι σημαίνει επίλυση ενός προβλήματος στη γλώσσα των προγραμματισμού και των  Η/Υ;
Είναι η περιγραφή της λύσης με μια σειρά από σαφείς και καθορισμένες οδηγίες (εντολές) που θα γίνουν απολύτως αντιληπτές και κατανοητές από τον ΗΥ.

Τι λέμε πρόγραμμα;
Τη  διαδοχική σειρά εντολών που οδηγούν τον ΗΥ στην επίλυση ενός προβλήματος,, όπως για παράδειγμα η κατασκευή ενός παιχνιδιού!
Φυσικά η εκτέλεση της σειρά εντολών θα πρέπει κάποτε να τελειώνει (περατότητα), ώστε να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα (λύση προβλήματος).

Πως εκφράζεται ένα πρόγραμμα;
Με τη βοήθεια των εντολών μιας γλώσσας προγραμματισμού, που όπως κάθε γλώσσα έχει κανόνες που πρέπει να σεβόμαστε!
Στο σχολείο μας και για την κατασκευή των παιχνιδιών και των ιστοριών, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το προγραμματιστικό περιβάλλον της γλώσσας Scratch.

Πηγή:

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ,Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωv, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , 2010.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης