Ανθρώπινα δικαιώματα

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και δικαιώματα όχι μόνο υποχρεώσεις. Θα σας πούμε λίγα από αυτά τα δικαιώματα.

Πρώτο δικαίωμα είναι το φαγητό. Το φαγητό το χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι γιατί αν δεν το έχουν μπορεί και να πεθάνουν. Ελπίζω να το έχουν όλες οι οικογένειες.
Δεύτερο δικαίωμα είναι το σπίτι. Πρέπει να το έχουν όλοι οι άνθρωποι γιατί αλλιώς θα μένουν στον δρόμο και έτσι θα κολλήσουνε όλοι ιούς και αν βρέχει θα κρυώνουνε και θα χρειάζονται συνέχεια γιατρούς.
Τρίτο δικαίωμα είναι η υγεία. Χωρίς υγεία ο άνθρωπος θα πεθάνει και ακόμα χειρότερα μπορεί να ταλαιπωρείται για όλη του την ζωή.

Τέταρτο δικαίωμα είναι η ειρήνη. Χωρίς την ειρήνη δε μπορούμε να έχουμε το δίκαιο για παιδική εκπαίδευση, για δουλειά γιατί τα πάντα σχεδόν εξαρτιούνται από την ειρήνη χάνονται ζωές, οικογένειες το φαγητό λιγοστεύει επίσης και το νερό χωρίς ειρήνη δεν μπορούμε να ζούμε.

(Τάξη Ε- ΜΥΡΙΛΛΟΥ Β., ΝΤΑΟΥΝΤΑΙ Μ., ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΥ Ε.,)

Ανθρώπινα δικαιώματα - Τάξη Ε

Ανθρώπινα δικαιώματα – Τάξη Ε