Οι Παγκόσμιες Ημέρες του Ιανουαρίου

ξαν

4 Ιανουαρίου:Παγκόσμια Ημέρα γραφής Μπράιγ
21 Ιανουαρίου:Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς
24 Ιανουαρίου:Διεθνής Ημέρα εκπαίδευσης
27 Ιανουαρίου:Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος*
Τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας

*Ολοκαύτωμα: ο συστηματικός διωγμός και η γενοκτονία διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών,κοινωνικών ή/και πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν αποδεδειγμένα υποκινούμενος από το κράτος και τη Ναζιστική Γερμανία και τους συνεργάτες της.

 

Γράφει ο Βάιος Ζ.

Top