Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Φινλανδίας

Φινλανδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Οι φινλανδικές αρχές συνειδητοποίησαν την σημασία της εκπαίδευσης για το μέλλον της χώρας ήδη από την δεκαετία

Μαθηματικά & Λογοτεχνία, κάποιες σκέψεις

Μια πιθανή σύνδεση δύο διαφορετικών χώρων όπως είναι η Λογοτεχνία και τα Μαθηματικά, φαντάζει ίσως σε μερικούς αδιανόητη και πολύπλοκη.

Σχολεία και….σχολεία

Ørestad Gymnasium. Copenhagen, Denmark. The school in a cube.→   Carpe Diem Schools. Aiken, Ohio. The school built like an

Τα Ευρωπαϊκά Συστήματα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Οι χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης ακολουθούν έναν εκ των εξής τεσσάρων τύπων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με

Top