Τα Ευρωπαϊκά Συστήματα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

University1Οι χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης ακολουθούν έναν εκ των εξής τεσσάρων τύπων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με νέα μελέτη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων:

1ος τύπος: Επιλογή από σχολεία (selection by schools). Σύμφωνα με αυτόν τον τύπο η εισαγωγή στα πανεπιστήμια καθορίζεται αποκλειστικά από την επιτυχή φοίτηση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσει ο μαθητής στον τύπο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια δεν παίζουν κανένα ρόλο για την είσοδο σε αυτά των φοιτητών. Τον τύπο αυτό ακολουθούν οι Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία.

2ος τύπος: Επιλογή από τα πανεπιστήμια (selection by HEIs). Αυτός ο τύπος βρίσκεται στον αντίποδα του πρώτου τύπου, καθώς τα γενικά κριτήρια για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση θέτουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Σε πολύ μικρό βαθμό υπάρχει μια προεπιλογή από τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέτοιο σύστημα χρησιμοποιούν οι Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Λετονία.

3ος τύπος: Ελάχιστη επιλογή (Least selection). Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή στα πανεπιστήμια γίνεται κατά κύριο λόγο με εθνικές εξετάσεις εξωτερικά (όχι από το σχολείο) καθορισμένες, που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε εξετάσεις με κοινά θέματα. Σε κάποιες χώρες (εκτός της Ελλάδας) δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να επιλέξει την εισαγωγή του είτε δίνοντας εθνικές εξετάσεις, είτε μέσω βαθμού απολυτηρίου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε με επιπλέον εξετάσεις που καθορίζονται από τα πανεπιστήμια. Τον τύπο αυτό ακολουθούν οι Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μάλτα, Σουηδία.

4ος τύπος: Διπλή επιλογή (Double selection). Πρόκειται για ένα μεικτό σύστημα με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να εξαρτάται από δύο παράγοντες α) από τον βαθμό του απολυτηρίου της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) από τα επιπλέον κριτήρια που θέτουν οι σχολές. Οι χώρες που μετέχουν στον τύπο αυτό είναι οι Κροατία, Τσεχία, Νορβηγία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Αγγλία.   (Πηγή: https://www.esos.gr)

Δείτε ΕΔΩ την σχετική έρευνα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Top