Αλλοσαυρίδες

j

Οι αλλοσαυρίδες ήταν οικογένεια μεσαίων ή μεγάλων σαρκοφάγων δεινοσαύρων. Μερικά μέλη της είναι από τους μεγαλύτερους θηρευτές δεινόσαυρους. Οι αλλοσαυρίδες πήραν το όνομά τους από τον Αλλόσαυρο, ένα από τα κύρια μέλη της. Οι αλλοσαυρίδες έφτασαν στην ακμή τους κατά την Ύστερη Ιουρασική περίοδο. Μέλη τους ήταν ο Σαυροφαγάναξ, ο Αλλόσαυρος, η Επαντέριας, και άλλα. Τροφή τους ήταν φυτοφάγα της περιόδου τους, όπως ο Στεγόσαυρος, ή ακόμα και σαυρόποδα, όπως ο Διπλόδοκος. Τέλος, υπάρχουν αποδείξεις ότι μερικοί κυνηγούσαν ομαδικά.

 

IONAS  CHRIS

 

Πηγη https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82

Σχολιάστε

Top