ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τεύχος Ένατο

Οι μαθητές των Δ “, Ε” , ΣΤ τάξεων του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Τεύχος Όγδοο

Οι μαθητές των Δ “, Ε” , ΣΤ τάξεων του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Τεύχος Έβδομο

Οι μαθητές των Δ “, Ε” , ΣΤ τάξεων του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Τεύχος Έκτο

Οι μαθητές των Δ “, Ε” , ΣΤ τάξεων του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Τεύχος Πέμπτο

Οι μαθητές των Δ “, Ε” , ΣΤ τάξεων του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2016-2017

Τεύχος Τέταρτο

Οι μαθητές της Δ “και Ε” τάξης του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Τεύχος Τρίτο

Οι μαθητές της Δ “και Ε” τάξης του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Τεύχος Δεύτερο

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2014-2015

 Τεύχος Πρώτο

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ κατά το σχολικό έτος 2013-2014

—————————————————————————————————————————

Συντονιστής : Γρηγορίου Θεόδωρος ΠΕ86

Top