Αναδιαμόρφωση – Παιδαγωγική αξιοποίηση της αυλής του Σχολείου

 

Η αυλή είναι μέρος του σχολείου και ο χρόνος που περνούν τα παιδιά σε αυτή αποτελεί μέρος της σχολικής λειτουργίας. Στο προαύλιο τα παιδιά παίζουν, συναντιούνται, επικοινωνούν, διασκεδάζουν, ξεκουράζονται κ.λπ., κατά συνέπεια η διαμόρφωση και αξιοποίησή του πρέπει να συνδυάζεται με ασφάλεια και να καλύπτει όλες τις προαναφερθείσες ανάγκες τους.

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες αναγνωρίζουν το ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή και το θεωρούν ως έναν από τους παράγοντες της παιδαγωγικής διαδικασίας και εργαλείο στα χέρια του παιδαγωγού.

Μία κατάλληλα εξοπλισμένη σχολική αυλή μπορεί να ενισχύσει την ενεργητική αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον της φύσης, να υποκινήσει και να στηρίξει διάφορες μορφές παιχνιδιού και τύπους συμπεριφοράς πάνω στα οποία η εκπαίδευση προγραμματίζει το έργο της με στόχο τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού.

Έτσι λοιπόν οι μαθητές των τμημάτων Δ1,Δ2 και Ε2 προχώρησαν στον καλλωπισμό του προαύλιου χώρου. Αποφάσισαν τι σχέδια ήθελαν για να διακοσμήσουν τις βρύσες του και στη συνέχεια χρωμάτισαν επιδαπέδια παιχνίδια. Όλα αυτά έγιναν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και με καθολική συμμετοχή των παιδιών!!

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΟΥ

Ε2 τάξη

 

Δ τάξη