ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος αξιολόγησης σχολικών μονάδων και στη θεματική ενότητα»Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις», την Τρίτη 04/04/2023 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση, απο τις εκπαιδευτικούς του σχολείου  μας Κακανούλια Αγορίτσα ΠΕ70 και Ζιάκα Βασιλική-Αικατερίνη ΠΕ70, με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες και διδακτικές πρακτικές αντιμετώπισης, μαθητών με ΔΑΔ (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή) και ΔΕΠ-Υ».

Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά , η συμπτωματολογία, οι επιπτώσεις και οι επιδράσεις και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις διδακτικές και εκπαιδευτικές μεθόδους και στρατηγικές , που χρειάζεται να χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός σε κάθε περίπτωση.

Επιπροσθέτως τονίστηκε η αξία συνεργασίας και αλληλεπίδρασης της σχολικής μονάδας , κυρίως με το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και τους κοινωνικούς φορείς.