Η προγιαγιά που έσωσε το περιβάλλον

Η κυκλική οικονομία δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ανακάλυψαν τον τροχό  όσοι προβάλλουν αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας  του 1970 στα [...]