Ξαναγράφουμε τα ονόματά μας

Οι μαθητές του Β1 ξαναγράφουν τα ονόματά τους χρησιμοποιώντας το αλφάβητο της γραφής Braille που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που είναι τυφλοί ώστε να διαβάζουν.

Το σύστημα Μπράιγ έχει έξι ανάγλυφες κουκκίδες σαν το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Είναι τοποθετημένες ανά τρεις και μ” αυτές γίνονται 63 συνδυασμοί, που αντιστοιχούν στα γράμματα και τους αριθμούς. Η γραφή Μπράιγ διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, όπως ακριβώς και η γραφή των «βλεπόντων».