ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Σε λίγο, ἕνα ἄλλο φάντασμα, τυλιγμένο στν ὁμίχλη, προχώρησε ἀργά προς τον Σκροῦτζ. Παρατήρησε ὅτι το Πνεῦμα αὐτὸ φοροῦσε μία τεράστια μαύρη κάπα και μία κουκούλα που τοῦ ἔκρυβε ἐντελῶς το πρόσωπο. Ὁ Σκροῦτζ παραλίγο νὰ λιποθυμήσει ἀπό τον τρόμο του.

Σ-«θὰ πρέπει να εἶσαι το Χριστουγεννιάτικο Πνεῦμα τοῦ Μέλλοντος», ψιθύρισε. «Τί μοῦ ἐπιφυλάσσει τὸ μέλλον; Ἴσως ν᾿ ἀλλάξω… Εἶμαι ἕτοιμος να σὲ ἀκολουθήσω».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης