Κοινωνική Λειτουργός στο σχολείο μας

Αγαπητοί,
Στα πλαίσια ενίσχυσης των σχολικών μονάδων από το Υπ. Παιδείας, με Κοινωνικούς Λειτουργούς, θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του ρόλου της Κοινωνικής Εργασίας στα σχολεία, καθώς και τις υπηρεσίες που μπορούν οι παρέχουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί σε παιδιά/γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό.
Ο Κοινωνικός Λειτουργός λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας, εργάζεται συστημικά (σχολείο- οικογένεια- κοινότητα) έχοντας ως κεντρικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
Πιο συγκεκριμένα, ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι αρμόδιος για :
• Την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ανάπτυξη παρεμβάσεων για την ενίσχυση της λειτουργίας του σχολείου.
• Τον εντοπισμό των μαθητών που βρίσκονται σε ανάγκη ή/σε κίνδυνο και την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων με υπηρεσίες και φορείς της κοινότητας προς όφελος του μαθητή και της σχολικής κοινότητας.
• Ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση/αντιμετώπιση ζητημάτων όπως: σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, διαφορετικότητα, αποκλεισμός κλπ.
• Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης και επίλυση συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου
• Καθοδήγηση γονέων που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις και διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες παροχής βοήθειας.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού δεν είναι επικριτικός. Όλοι οι εξυπηρετούμενοι αντιμετωπίζονται ισότιμα, με σεβασμό και εχεμύθεια, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, φύλου κλπ.
Στο 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης η Κοινωνική Λειτουργός θα βρίσκεται κάθε Τρίτη. Οι γονείς που επιθυμούν ραντεβού θα μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο του σχολείου, καθημερινές από τις 8:30 έως τη 13:00. Οι μαθητές που επιθυμούν να έχουν συνάντηση με την Κοινωνική Λειτουργό, θα μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Διευθυντή και να ζητούν μια υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης γονέα, που θα συναινεί για την πραγματοποίηση των συναντήσεων.
Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε χώρο του σχολείου όπου θα τηρείται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών.
Με εκτίμηση,
H Κοινωνική Λειτουργός,
MSc. Διοίκηση Εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε σύγχρονα πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά πλαίσια

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης