ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Ονοματεπώνυμο:

Σιρκόγλου Βασίλειος

Σχολή    αποφοίτησης:

Μαθηματικό Αθήνας

Χρόνια υπηρεσίας /  6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

10 / 3

Απόψεις:

Πρέπει να υπάρχουν όρια στις σχέσεις καθηγητών – μαθητών και μία τυπική απόσταση. Οι μαθητές πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια.

 

Ονοματεπώνυμο:

Ντανοβασίλη Ανδρονίκη

Σχολή
αποφοίτησης:

 

Μαθηματικό Αθήνας

Χρόνια υπερεσίας / 6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

23 / 1

Απόψεις :

Η λειτουργία του σχολείου μας είναι πολύ καλή όπως και οι σχέσεις καθηγητών – μαθητών . Η εκπαίδευση χρειάζεται ριζικές αλλαγές και επανεξέταση προγράμματος σπουδών. Οι μαθητές πρέπει να προσπαθούν για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο .

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Κανέλλης Δημήτριος

Σχολή αποφοίτησης:

Μαθηματικό Θεσσαλονίκης

& ΤΕΙ ηλεκτρονικών Πειραιά

Χρόνια υπηρεσίας /   6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

35 / 7

Απόψεις:

Η λειτουργία του σχολείου μας είναι καλή . Οι σχέσεις καθηγητών – μαθητών είναι καλές αλλά με μία σχετική απόσταση . Οι μαθητές πρέπει να επικεντρωθούν στον στόχο τους .

 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Ονοματεπώνυμο :

Δασκαλάκη Τίτα

Σχολή αποφοίτησης:

Φιλοσοφική Σχολή Κρήτης

Χρόνια υπηρεσίας / 6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

22 / 1

Απόψεις:

Η πολιτεία υποβαθμίζει την εκπαίδευση . Η λειτουργία του σχολείου μας είναι ικανοποιητική παρά τις αντίξοες συνθήκες . Οι μαθητές δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την αξία του ρόλου του καθηγητή . Οι μαθητές πρέπει να κλείσουν την τηλεόραση και να σχετιστούν με τους ανθρώπους .

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Γεωργίου Δάφνη

Σχολή
αποφοίτησης:

Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων

Χρόνια υπηρεσίας / 6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

31 / 16

Απόψεις:

Η εκπαίδευση χρειάζεται αναπροσαρμογή και οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν υπηρετούν την παιδεία. Οι μαθητές επηρεασμένοι δεν έχουν τη σωστή γνώμη για τους καθηγητές. Οι μαθητές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα επικοινωνίας, αλλά την άμεση επικοινωνία.

 

 

ΦΥΣΙΚΟΙ

Ονοματεπώνυμο:

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Σχολή
αποφοίτησης:

Φυσικομαθηματική σχολή Ιωαννίνων

Χρόνια υπηρεσίας /
6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

33 / 20

Απόψεις:

Η εκπαίδευση συμβαδίζει με τη γενικότερη ποιότητα της κοινωνίας που αυτό σημαίνει εκπτώσεις από την ποιότητα. Οι μαθητές πρέπει να αξιοποιούν το υλικό της γνώσης που έχει συγκεντρωθεί στα βιβλία , γιατί είναι μια δύναμη για την συνέχει της κοινωνίας. 

 

Ονοματεπώνυμο:

Σπανός Ιωάννης

Σχολή αποφοίτησης:

Φυσικό Ηρακλείου Κρήτης

Χρόνια υπηρεσίας /
6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

9 / 1

Απόψεις:

Η εκπαίδευση δεν είναι ικανοποιητική , καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα , έλλειψη  καθηγητών και κακές εργαστηριακές συνθήκες . Οι μαθητές πρέπει να προσπαθούν συνεχώς .

 

 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

Ονοματεπώνυμο:

Ιερομνήμων Ιωάννης

Σχολή
αποφοίτησης:

Θεολογική Σχολή Αθήνας

Χρόνια υπηρεσίας /
6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

25 / 8

Απόψεις:

Θεωρεί την εκπαίδευση μέτρια και τις σχέσεις καθηγητών – μαθητών αρκετά καλές με περιθώριο βελτίωσης . Οι μαθητές πρέπει να καταλαβαίνουν την αγάπη και την προσπάθεια που καταβάλλουν οι καθηγητές τους για την πρόοδο τους.

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

Ονοματεπώνμο:

Παπανικολάου Νικόλαος

Σχολή αποφοίτησης:

Τ. Ε . Φ. Α. Α.

Χρόνια υπηρεσίας /
6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

22 / 17

Απόψεις:

Ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης είναι ο αντίθετος από αυτόν που θα έπρεπε να είναι . Οι μαθητές είναι ουσιώδες να επιλέγουν σωστά τα πρότυπα τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

 

Ονοματεπώνυμο:

Σκούρτη Σταματίνα

Σχολή
αποφοίτησης:

Φυσικό Αθήνας

Χρόνια υπηρεσίας /

6ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

17 / 11

Απόψεις:

Το δημόσιο σχολείο είναι σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας . Η εκπαίδευση είναι ζωτικό εκτός από τις γνώσεις που προσφέρει να διαμορφώνει σωστό χαρακτήρα στους μαθητές , πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Επιπλέον στο σχολείο παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις , όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό. Οι μαθητές πρέπει να έχουν πίστη στον εαυτό τους , γιατί έτσι θα πετύχουν τους στόχους τους και να μάθουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους από νωρίς.

Top